Parazitaellenes komplex művészeti élet


parazitaellenes komplex művészeti élet

Parazitaellenes komplex művészeti élet. Tartalom Kedvezményezett neve:     Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat Projekt címe:     Szabadidős foglalkozások óvodásoknak és iskolásoknak a Sopron-Fertődi kistérségben A szerződött támogatás összege: A projekt tervezett befejezési dátuma: Projekt azonosító száma: EFOP A foglalkozások során különös hangsúlyt fektet Egyesületünk a múzeumokkal, könyvtárakkal, levéltárakkal való együttműködésre lásd Kihelyezett történelem óra, MŰV-ÉSZ Fejlesztősarok szakkörparazitaellenes komplex művészeti élet alkotóművészeti és idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére, valamint a környezettudatos életmódra való nevelésre.

Tervezett tevékenységek bemutatása: A 12 nevelési-oktatási intézményben az alábbi tanórán kívüli szabadidős kompetenciafejlesztő programok megvalósítását tervezzük 18 hónap alatt: I.

Internet az idegen nyelvtanulás szolgálatában — angol nyelven 3. Internet az idegen nyelvtanulás szolgálatában — német nyelven 4.

parazitaellenes komplex művészeti élet

Kézműves — manuális készséget fejlesztő szakkör 2. HUNgarikum Klub — kulturális örökségi értékeink A havi szakkörök célja: az alkotás és képzőművészet iránti igény felkeltése, a közösségi alkotások létrehozásának megtapasztaltatása, a manuális készségfejlesztés; a kulturális örökség megismerése, tisztelete.

parazitaellenes komplex művészeti élet

Matematika verseny 2. Horvát anyanyelvi verseny a horváth nemzetiségi Nakovich Mihály Általános Iskolában A versenyek, vetélkedők a gyermekek kulturált versenyzési készségét, a szabályos játék tiszteletét kívánják fejleszteni megismerve mindeközben más nyelvek, kultúrák sajátosságait; fejlesztve matematikai készségüket.

parazitaellenes komplex művészeti élet

Német olvasósarok A kiscsoportos tehetséggondozó foglalkozások a tanulók más nyelvek és kultúrák iránti toleranciáját, érdeklődését, tájékozottságát parazitaellenes komplex művészeti élet. A tevékenység célja: ismerkedjenek meg a helyi környezetük kulturális intézményeivel. A tanulók ismerjék meg, szeressék meg a környék múltját, történetének sokszínűségét, helytörténetét.

parazitaellenes komplex művészeti élet

Összesen: alk.